La Bateria de la Costa de l’Ametlla de Mar, popularment coneguda com Les Fortificacions, s’emmarcava dins de la fortificació del litoral català durant  la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), per part de la Generalitat de Catalunya i la II República Espanyola. L’emplaçament d’aquest complex militar ve donat per la seva privilegiada situació dominant tot el Golf de Sant Jordi.
La Bateria de Costa de l’Ametlla de Mar presenta tres plataformes de tir per situar els obusos i 4 entrades al recinte interior. Dos entrades estan al camí principal i servien per aprovisionar els polvorins i les sales de recanvis. Les dos restants s’ubiquen als extrems de la plataforma de tir i abastien de munició els obusos. Darrera els obusos trobem dues portes que condueixen a un pou circular on llençaven la baina sobrant del projectil. La plataforma de tir també compta amb un sistema de drenatge excavat en trinxeres per evacuar les aigües pluvials al mar.El complex interior servia com a refugi antiaeri davant un possible bombardeig. Al pla més elevat trobem diferents pous de ventilació i cisternes de recaptació d’aigua de pluja.

  • * Visites per a grups. (consulteu preus i ofertes)