Estimat client,

El 25 de maig de 2018 entra en aplicació el nou marc normatiu europeu de protecció de dades de caràcter personal (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679 (en endavant, “RGPD”).

S’ha dut a terme una revisió de les polítiques de privacitat i confidencialitat per adaptar-les a les noves exigències reglamentàries i assegurar així la seva privacitat.

De conformitat amb el que s’estableix a la RGPD, recordem que les seves dades són tractats per Trito Actiu SLU – NIF. B25822701  – amb domicili al Carrer Roger Llúria nº 6 1-3 – Les Borges Blanques (25400) Lleida, amb la finalitat de transmetre les seves comunicacions comercials estat autoritzada per tu La legitimació per a aquest tractament es basa en la prestació del seu consentiment per rebre aquestes comunicacions comercials. Se seguirán tractant les seves dades personals amb aquesta finalitat fins que es produeixi la revocació del mateix.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació de la seva informació, i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Trito Actiu SLU informa que procedirà a tractar les dades de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.  Trito Actiu SLU  ha adoptat totes les mesures de seguretat raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquen sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu infotritodive@gmail.com

Així mateix, podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar una reclamació.