RESERVA I CANCEL·LACIÓ D’ACTIVITATS CONTRACTADES AMB MAR NATURA

Per a les activitats que es realitzen amb MAR NATURA (Trito Actiu SLU NIF. B25822701), cal la reserva de plaça, no sent aquesta obligatòria. Però en aquest cas la realització de les activitats estarà subjecta a la disponibilitat de places.

Els cursos contractats amb MAR NATURA (SSI, PADI, CMAS etc.), cal acabar-los en un termini màxim de 3 mesos a partir del dia acordat per a l’inici d’aquest curs. No hi haurà cap reemborsament, si l’alumne no acaba el curs per falta d’acudir a les classes i / o immersions, o abandona i no acaba el curs per qualsevol altre motiu.

En cas de no poder realitzar l’activitat pagada, s’aplicarà la següent política de devolució de diners:

Es retornarà la totalitat dels diners pagats pel servei contractat amb MAR NATURA en el cas de cancel·lació de l’activitat per part del centre independent del motiu de la cancel·lació, excepte en el cas que les condicions meteorològiques siguin adverses o constitueixin un perill per a la vida humana, en aquest cas es reintegrarà el 50% de la quantitat pagada de l’activitat en qüestió.

No es retornarà l’import pagat en el cas de cancel·lació de l’activitat per part del bussejador.

En el cas de problema mèdic, es retornarà el 50% dels diners abonats per la persona amb aquest problema mèdic, sempre que es presenti abans de l’inici de l’activitat un justificant mèdic que estableixi la seva incapacitat temporal / o total . En cas de no presentar un justificant mèdic, no es retornaran els diners.

Totes les devolucions de diners es faran via transferència bancària, al mateix compte que s’ha utilitzat per fer pagaments totals o parcials de les activitats contractades amb MAR NATURA. En cap cas es retornarà diners en metàl·lic.

Si hagués comissions bancàries en aquestes devolucions, aniran a compte del client. Si s’haguessin contractat serveis amb tercers i no es pugui realitzar l’activitat contractada per part del client, no hi haurà dret d’indemnització algun. Els bons d’immersions són intransferibles i només seran vàlids per als dies acordats en el moment d’adquirir el bo.

Si el client cancel·la aquestes immersions per algun motiu personal que no sigui un problema de salut, aquest, amb un justificant mèdic, no hi haurà un canvi de data ni reemborsament de diners.

Un cop el client s’inicia l’activitat no es retornarà els diners si no es realitza l’activitat contractada per motius aliens a MAR NATURA, com ser: marejos, problemes de compensació, problemes de fred, problemes amb l’equip propi del bussejador o altres problemes aliens a l’empresa.

La realització del pagament implica l’acceptació de les condicions anteriorment establertes.